Abone Girişi

(Bu Nedir?)
Saygıyla Anıyoruz
Saygıyla Anıyoruz
cumhuriyet bayramı

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

17.01.202217 Ocak 2022 Tarihli, 31722 Sayılı Resmi Gazete

17.01.2022 Tarihli, 31722 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

17.01.202216 Ocak 2022 Tarihli, 31721 Sayılı Resmi Gazete

16.01.2022 Tarihli, 31721 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

15.01.2022Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

15.01.2022ÇHC menşeli 8408.90.41.90.00 gtipli gücü 15kW ı geçmeyen dizel motorların ithalatında dampinge karşı vergi

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gtipli diğerleri (sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlardan (dizel veya yarı dizel) gücü 15kW ı geçmeyenler) ithalatında dampinge karşı vergi vardır.Devamı >>

15.01.202215 Ocak 2022 Tarihli, 31720 Sayılı Resmi Gazete

15.01.2022 Tarihli, 31720 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

14.01.20222022 Yılı Hizmet Tarifesi

1. Tarife; Gümrük ve Tasfiye İşletme Müdürlüklerine ait depolama yerlerindeki her türlü ardiye, terminal ve diğer hizmetlerin gümrük idarelerince yerine getirilmesi halinde alınacak ücretleri kapsar.

2. Tanımlar;
Tarifede geçen;
a) Ardiye hizmetleri: Gümrük idaresine ait depolama yerlerindeki eşyanın muhafaza hizmetlerini,
b) Terminal ve diğer hizmetler: Gümrük idaresine ait çalışma sahalarında verilen giriş-çıkış, yükleme, boşaltma, nakletme, bekleme, elleçleme, tartım ve benzeri hizmetleri,

Kaynak: https://destek.ticaret.gov.tr/duyurular/2022-yili-hizmet-tarifesi Devamı >>

14.01.20222022/25 sayılı Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) nin Ek-1 Denetime Tabi Ürünler Listesinde 8708.21.10.00.00 GTİP numaralı maddede yer alan Diğerleri ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve Tebliğ eki listeye 8708.21.90.00.00 Diğerleri eklenmiştir.Devamı >>

14.01.20222022/18 sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/18) in Ek-1 inde yer alan 6201.12.10.00.14 ibaresi 6201.30.10.00.14 olarak, 6201.13.90.00.13 ibaresi 6201.40.90.00.13 olarak, 6201.92.00.00.18 ibaresi 6201.30.10.00.19 olarak değiştirildi; 6206.40.00.00.12 ve 6206.40.00.00.13 GTİP numaralı maddeler yürürlükten kaldırıldı; 6206.40.00.00.11- Bluzlar ibaresi 6206.40.00.00.00- Sentetik veya suni liflerden şeklinde değiştirildi; Tebliğ eki listeye 6201.30.90.00.19 -Diğerleri GTİP i eklendi;Devamı >>

14.01.20222022/16 sayılı Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/16) nin Ek-1 inde yer alan İthalatta denetime Tabi Ürünler listesindeki 3822.00.00.90.19 ibaresi 3822.90.00.00.19 olarak değiştirilmiştir.Devamı >>

14.01.20222022/1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik (TSE)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)’nin Ek-1’inde yer alan “7225.30.90.00.00” GTİP numaralı madde 7225.30.90.00.11 -Asitlenmiş Olanlar şeklinde değiştirilmiş; Tebliğe 7225.30.90.00.19 - Diğerleri gtip li madde eklenmiştir.Devamı >>

14.01.202214 Ocak 2022 Tarihli, 31719 Sayılı Resmi Gazete

14.01.2022 Tarihli, 31719 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

13.01.2022Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

13.01.2022Sıfır otomobillerde ÖTV matrah limitleri değişti, ÖTV oranları belirlendi.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 8703 GTİP li bazı otomobillerde ÖTV matrah aralıkları değiştirildi.Devamı >>

13.01.202213 Ocak 2022 Tarihli, 31718 Sayılı Resmi Gazete

13.01.2022 Tarihli, 31718 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

12.01.2022Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliğ Uygulama Genelgesi hk.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/21) kapsamında yapılacak işlemlerde takip edilecek usul ve esaslar hakkında Genelge. (Yürürlük; 04/01/2022)Devamı >>

12.01.20222016/1 sayılı Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Genelgesinde Değişiklik

İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde yapılan değişiklikle; DİİB kapsamında; ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçek yağı, yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı İsimli eşyalarla ilgili önce ithalat, sonra ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılması uygulaması, 31/07/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. ayrıca dahilde işleme tedbirlerine ilişkin genel hükümlerle ilgili 5 inci maddesine hüküm eklenmiş; Buğday unu ihracatı verimlilik oranı ile ilgili 7/b maddesinde; Fire Oranları ile ilgili 9 uncu maddede yer alan Tablo 3 te; Verimlilik ve İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları ile ilgili 10 uncu maddede yer alan Tablo 8 de değişiklikler yapılmıştır.Devamı >>

12.01.202212 Ocak 2022 Tarihli, 31717 Sayılı Resmi Gazete

12.01.2022 Tarihli, 31717 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

11.01.20222021/13 Sayılı Genelgenin Yürütmesinin Durdurulması hk. Yazı

2019/1 sayılı Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması konulu Genelgenin 3 üncü maddesini değiştiren 31.03.2021 tarihli, 2021/13 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulduğu hk.Devamı >>

11.01.2022Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Deterjanlar Hakkında Yönetmeliğin Dayanak maddesinde, sağlık üzerine etkileri ve fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle tehlikeli olarak belirlenen karışımları piyasaya arz eden imalatçı ve ithalatçıların, Bakanlığa ibraz edecekleri belgeler ile ilgili maddesinde, Piyasa gözetimi ve denetimi maddesinde ve bazı diğer maddelerde değişiklik yapılmış; Yönetmelikte geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ibareleri Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.Devamı >>

11.01.2022Bazı Kanunlarda Değişiklik (5307 - LPG Piyasası, 6446 - Elektrik Piyasası, 6585 - Perakende Ticaretin Düzenlenmesi...)

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.


  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin